Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Đạm Nguỵêt Tân Lương Hoàn thành 189128
2 Vô Danh Hoàn thành 16575
3 Huỳnh Dị Hoàn thành 20799
4 Đồng Hoa Hoàn thành 12781
5 Đặc Biệt Bạch Còn tiếp 590
6 Vũ Anh Tuyết Hoàn thành 18301
7 Y Hinh Hoàn thành 11103
8 Ngạn Thiến Hoàn thành 31052
9 Mộng Yểm Hoàn thành 56445
10 Chiêu Hạ Hoàn thành 8914