Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phó Kỳ Lân Hoàn thành 245121
2 Ma Nữ Ân Ân Hoàn thành 14147
3 Cao Nguyệt Hoàn thành 32191
4 Tâm Mộng Vô Ngân Hoàn thành 200097
5 Trang Trang Hoàn thành 4246
6 Tửu Đồ Còn tiếp 132
7 Canh Tân Còn tiếp 267
8 Sửu Tiểu Áp Hoàn thành 17439
9 Mộc Dật (沐轶) Hoàn thành 182785
10 Canh Tân Hoàn thành 48227