Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tịch Mịch Kiếm Khách Hoàn thành 16956
2 Đường Thất Công Tử Hoàn thành 3797
3 Quỳnh Dao Hoàn thành 4219
4 Hiểu Nguyệt Hoàn thành 26448
5 Mãn Thụ Đào Hoa Hoàn thành 12342
6 Xuân Huy Cẩm Y Còn tiếp 6116
7 Phong Bàn Nhược Còn tiếp 4964
8 Lăng Nhược Dạ Hoàn thành 6891
9 Sở Thanh Hoàn thành 72768
10 Ôn Thụy An Hoàn thành 6060