Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Giản Hồng Trang Hoàn thành 11238
2 Chu Hiển Hoàn thành 2152
3 Tây Lâu Tiểu Nam Hoàn thành 11172
4 Vô Danh Hoàn thành 174615
5 Thiên Y Hữu Phong Hoàn thành 15805
6 Chá Mễ Thố Hoàn thành 9567
7 Mặc Vũ Hoàn thành 2747
8 Ninh Nhi Còn tiếp 8244
9 Huỳnh Dị Hoàn thành 105813
10 Nhược Nhi Phi Phi Hoàn thành 9880