Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Trần Thanh Vân Hoàn thành 917
2 Giả Kim Dung Hoàn thành 2056
3 Đường Mộng Nhược Ảnh Hoàn thành 22967
4 Kim Dung Hoàn thành 17847
5 Vũ Trụ Lãng Tử Hoàn thành 218267
6 Nguyệt Sinh Hoàn thành 30759
7 Kim Dung Hoàn thành 30281
8 Cửu Bả Đao Hoàn thành 462
9 Bất Du Vịnh Tiểu Ngư Hoàn thành 18050
10 Lời Phi Lộ Hoàn thành 12246