Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Lục Nguyệt Hạo Tuyết Còn tiếp 13643
2 LiLa Hoàn thành 9789
3 Phong Vân tiểu yêu Còn tiếp 5370
4 Nhất Thế Phong Lưu Hoàn thành 65856
5 Nha Tiểu Quyển Hoàn thành 7185
6 Lãnh Lang Hoàn thành 6069
7 Nhược Thiếu Hoàn thành 12362
8 Lạc Nhật Bầu Bạn Hoàn thành 8764
9 Quỷ Quỷ Hoàn thành 8054
10 Kim Dung Hoàn thành 20503