Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Còn tiếp 197245
2 Trư Hồng Huyết Hoàn thành 177404
3 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 231675
4 Điểm Tinh Linh Hoàn thành 1802490
5 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 528856
6 Vũ Thần Vũ Hoàn thành 423654
7 Phi Linh Còn tiếp 10344
8 Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ Hoàn thành 339005
9 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Hoàn thành 2853701
10 Chúng Thần Hoàn thành 214240