Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 175986
2 Vô Xỉ Đạo Tặc Hoàn thành 588632
3 Du Tạc Bao Tử Hoàn thành 223347
4 Thiên Đường Bất Tịch Mịch Hoàn thành 264690
5 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 3805301
6 Ám Ma Sư Hoàn thành 1233047
7 Tiểu Đao Phong Lợi Hoàn thành 1039889
8 Thần Đông Hoàn thành 2540856
9 8nan Còn tiếp 24487
10 Mạo Tự Hữu Tài Hoàn thành 487728