Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Xích Huyết​ Còn tiếp 430
2 Cô Đơn Địa Phi Hoàn thành 854878
3 Tiêu Tiềm Hoàn thành 19260
4 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 1081886
5 Dạ Sắc Phóng Giả Hoàn thành 171202
6 Nghịch Thương Thiên Còn tiếp 28013
7 Phong Thanh Dương Còn tiếp 2611
8 Hằng Tâm Hoàn thành 280268
9 Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh Hoàn thành 379545
10 Hủ Thi Ngạc Hoàn thành 810936