Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Kiều Phong Còn tiếp 295
2 Cao Pha Hoàn thành 557505
3 Anh Giai Ngây Thơ Hoàn thành 3444202
4 Hà Bất Ngữ Còn tiếp 67186
5 Cao Thiết Hoàn thành 341605
6 Yêu Tinh Hoàn thành 112230
7 Hoàng Phủ Kỳ Hoàn thành 148565
8 Tiêu Tiềm Hoàn thành 31348
9 Sa Mạc Hoàn thành 374363
10 Nghịch Thương Thiên Hoàn thành 2850949