Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ngư Thiên Không Hoàn thành 912739
2 Phong Ngự Cửu Thu Hoàn thành 46057
3 Ta Là Lão Ngũ Còn tiếp 1311337
4 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 662549
5 Ngã Bản Thuần Khiết Hoàn thành 2939865
6 Duy Nhất Thiên Tử Hoàn thành 370632
7 Ngô Biển Quân Hoàn thành 941367
8 Vô Danh Hoàn thành 69329
9 Tư Sản Bạo Tăng Hoàn thành 282927
10 Nhâm Oán Hoàn thành 280225