Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Lý Nhàn Ngư Hoàn thành 350023
2 Quan Kỳ Hoàn thành 461589
3 Thất Nguyệt Hỏa Hoàn thành 231182
4 Thần Đông Còn tiếp 65005
5 Tả Tự Bản Hoàn thành 315690
6 Thiên Đường Trong Đất Hoàn thành 40816
7 Thiên Đường Trong Đất Hoàn thành 26676
8 Thiên Đường Trong Đất Hoàn thành 22630
9 Vô Danh Hoàn thành 58405
10 Thiên Đường Bất Tịch Mịch Còn tiếp 292600