Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phượng ca Hoàn thành 6427
2 Phong Cuồng Còn tiếp 69582
3 Đả Nhãn Hoàn thành 200024
4 Dạ Độc Túy Hoàn thành 2004263
5 Ngư Nhân Nhị Đại Hoàn thành 1198795
6 Khát Trí Còn tiếp 158156
7 Phong Cuồng Hoàn thành 881716
8 Tiểu Tiểu Vũ Hoàn thành 259009
9 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 149949
10 Tô Phái Hoàn thành 1582386