Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tiểu Tiểu Vũ Hoàn thành 608958
2 Đả Nhãn Hoàn thành 303152
3 Đồng Niên Khoái Nhạc Còn tiếp 49251
4 Tâm Tại Lưu Lãng Còn tiếp 217811
5 Xích Tuyết Hoàn thành 296929