Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ân Tầm Hoàn thành 158165
2 Thủy tụ nhân gia Hoàn thành 6399
3 Guai Wu Hoàn thành 36918
4 Ân Tầm Hoàn thành 777212
5 Thánh Yêu Hoàn thành 20779
6 Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Hoàn thành 684057
7 Hoàng Hoa Dật Còn tiếp 98512
8 Miêu Diệc Hữu Tú Hoàn thành 2733
9 Liễu Hạ Huy Hoàn thành 928617
10 Vũ Thiếu Hoàn thành 321175