Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tiểu Tiểu Vũ Hoàn thành 608958
2 Qua Nhân Còn tiếp 37309
3 Khiêu Vũ Còn tiếp 246
4 Đả Nhãn Hoàn thành 303152
5 Lương Thất Thiểu Hoàn thành 939696
6 Ta Là Lão Ngũ Hoàn thành 8249915
7 Dạ Thải Hoa Còn tiếp 81436
8 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 205201
9 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 1642747
10 Bắc Minh Hoàn thành 38958