Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Hắc Vũ Tán Hoàn thành 462277
2 Bảo Thạch Tiêu Còn tiếp 315310
3 Cổ Phán Quỳnh Y Hoàn thành 11691
4 Tịch Mịch Độc Nam Hoa Hoàn thành 113684
5 Sơ Thần Hoàn thành 60970
6 Lưu Lãng Hồng Tường Vi Hoàn thành 75761
7 Phù Sinh Mộng Đoạn Hoàn thành 523130
8 Liễu Hạ Huy Hoàn thành 609299
9 Thần Đăng Còn tiếp 122062
10 Cách Ngư Hoàn thành 160014