Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Lac Vi Nhi Hoàn thành 10269
2 Ngốc Kute Hoàn thành 5407
3 Thiên Cầm Hoàn thành 225300
4 Thanh Đình Hoàn thành 10078
5 Ức Tích Nhan Còn tiếp 15565
6 Thập Tam Xuân Hoàn thành 9389
7 Ta Là Lão Ngũ Hoàn thành 1145995
8 Hùng Miêu Bàn Đại Còn tiếp 175121
9 Phong Cuồng Còn tiếp 69582
10 Diện Hồng Nhĩ Xích Còn tiếp 737509