Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tặc Mi Thử Nhãn Hoàn thành 102276
2 Phong Cuồng Hoàn thành 409366
3 Tam Chưởng Quầy Còn tiếp 4403
4 Thánh Yêu Hoàn thành 28815
5 Tịch Mộng Hoàn thành 50300
6 Tuyết Sắc Đồ Mi Hoàn thành 146906
7 Lại Sơ Cuồng Còn tiếp 4826
8 Quan Hi Còn tiếp 90469
9 Tâm Tại Lưu Lãng Hoàn thành 2255964
10 Hạ Ngôn Băng Còn tiếp 760