Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Xích Tuyết Hoàn thành 731140
2 Đả Nhãn Hoàn thành 200024
3 Mộc Tử Tâm Còn tiếp 293
4 Vô Danh Hoàn thành 175561
5 Hồng Mông Thụ Còn tiếp 330
6 Thượng Quan Miễu Miễu Hoàn thành 16630
7 Tiểu Tịch Hoàn thành 49382
8 Cathy Trần Còn tiếp 4735
9 Thiên Thiên Bất Hưu Còn tiếp 473
10 Yên Lộ Thương Mang Hoàn thành 239131