Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Na Thì Yên Hoa Còn tiếp 2276
2 Thụy Căn Hoàn thành 8302
3 Dạ Độc Túy Hoàn thành 2004263
4 Quỷ Miêu Tử Hoàn thành 17572
5 Cơ Thủy Linh Hoàn thành 9328
6 Lưu Tam Tam Hoàn thành 11269
7 Ngư Nhân Nhị Đại Hoàn thành 1198795
8 Vị Tri Còn tiếp 19993
9 Nhất Tam Ngũ Thất Cửu Hoàn thành 98771
10 Hạ Nhiễm Tuyết Còn tiếp 4008