Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Quân Tử Hữu Ước Còn tiếp 5151
2 Ái Tình Hoa Viên Còn tiếp 8474
3 Khát Trí Còn tiếp 158156
4 Đồ Cùng Hoàn thành 73851
5 Tiểu Lâu Nhất Dạ Xuân Hoàn thành 137426
6 Mộng Cửu Trọng Còn tiếp 30828
7 Nhị Thúc Đầu Trọc Hoàn thành 85916
8 Vô Danh Còn tiếp 67901
9 Hãm Bính Hoàn thành 117101
10 Cảnh Tục Hoàn thành 196731