Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Trần Trọng Còn tiếp 263390
2 Thao Lang Hoàn thành 97766
3 Hà Thường Tại Hoàn thành 489690
4 Cách Ngư Hoàn thành 89401
5 Cẩu Bào Tử Còn tiếp 291158
6 Cảnh Tục Hoàn thành 16278
7 Thần Quan Lộ Tây Pháp Còn tiếp 1534
8 Hoàng Oanh Hoàn thành 71150
9 Phong Cuồng Hoàn thành 881716
10 Tiểu Tiểu Vũ Hoàn thành 259009