Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phong Cuồng Còn tiếp 43322
2 Ngũ Trí Hoàn thành 704282
3 Tô Phái Hoàn thành 1582386
4 Vô Danh Còn tiếp 226546
5 Hà Phi Song Giáp Hoàn thành 518456
6 Đoạn Nhận Thiên Thai Hoàn thành 85258
7 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Hoàn thành 107061
8 Hạ Nhiễm Tuyết Hoàn thành 8293
9 Bổn Đản Anh Tử Hoàn thành 187483
10 Kim Thiền Tài Tử Hoàn thành 1610