Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Khiêu Vũ Hoàn thành 423092
2 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 414259
3 Độc Cô Lãnh Giả Hoàn thành 146322
4 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 3382116
5 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 522014
6 Nguyễn Đức Lân Còn tiếp 2313
7 Thần Đông Hoàn thành 71367
8 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 231675
9 Thụy Thu Còn tiếp 26024
10 Phương Tưởng Hoàn thành 507447