Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tiêu Đỉnh Hoàn thành 567671
2 Tiêu Đỉnh Còn tiếp 215873
3 Thần Đông Còn tiếp 65005
4 Prologue Còn tiếp 1429
5 Tả Tự Bản Hoàn thành 315690
6 Vũ Phong Hoàn thành 1209476
7 Thiện Lương Mật Phong Còn tiếp 161073
8 Miêu Nị Hoàn thành 55535
9 Thạch Tam Hoàn thành 52502
10 zhttty Hoàn thành 307