Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 528856
2 Khoái Xan Điếm Còn tiếp 285644
3 Vũ Thần Vũ Hoàn thành 423654
4 Tam Nguyệt Mộng Khê Còn tiếp 12544
5 Mai Can Thái Thiếu Bính Hoàn thành 6352255
6 Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ Hoàn thành 339005
7 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Hoàn thành 2853701
8 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 633682
9 Thạch Trư Hoàn thành 68106
10 Độc Du Còn tiếp 440