Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Lê Thiên Hoàn thành 881489
2 Kiếm Du Thái Hư Hoàn thành 3727058
3 Tiêu Tiềm Hoàn thành 19260
4 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 1081886
5 Du Tạc Bao Tử Hoàn thành 179024
6 Dạ Thủy Hàn Hoàn thành 911289
7 Nghịch Thương Thiên Còn tiếp 28013
8 Tiêu Đỉnh Còn tiếp 24235
9 Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh Hoàn thành 379545
10 Tàn Nguyệt Bi Mộng Hoàn thành 31334