Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Kiều Phong Còn tiếp 295
2 Vong Ngữ Còn tiếp 433190
3 Anh Giai Ngây Thơ Hoàn thành 3444202
4 Hà Bất Ngữ Còn tiếp 67186
5 Nhĩ Căn Còn tiếp 4997
6 Điểm Tinh Linh Hoàn thành 466445
7 Ô Sơn Còn tiếp 4481
8 Mực thích lặn nước Còn tiếp 1302
9 Cóc Lang Thang Hoàn thành 14191
10 Phan Hoàng Qua Hoàn thành 265415