Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ngự Trạch Truyền Thuyết Còn tiếp 10178
2 Hoàng Phủ Kỳ Hoàn thành 148565
3 Tiêu Tiềm Hoàn thành 31348
4 Khai Hoang Hoàn thành 607408
5 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 36499
6 Cao Lâu Đại Hạ Hoàn thành 202544
7 Áo Bỉ Gia Hoàn thành 143024
8 Ngư Thiên Không Hoàn thành 912739
9 Võng Lạc Kỵ Sĩ Hoàn thành 19107
10 Thuỵ Tỉnh Thỏ Còn tiếp 42309