Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ta Là Lão Ngũ Còn tiếp 1311337
2 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 39237
3 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 662549
4 Khai Hoang Hoàn thành 728121
5 Cửu Đương Gia ​ Còn tiếp 605944
6 Ngô Biển Quân Hoàn thành 635228
7 Ngô Biển Quân Hoàn thành 941367
8 Hoàng Phủ Kỳ Hoàn thành 878186
9 Phá Nam Tường Hoàn thành 165295
10 Mộng Nhập Thần Cơ Hoàn thành 939050