Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tâm Mộng Vô Ngân Hoàn thành 258834
2 Tư Sản Bạo Tăng Hoàn thành 282927
3 Hỏa Tinh Dẫn Lực Hoàn thành 267007
4 Tâm Mộng Vô Ngân Còn tiếp 3556
5 Kavy Hoàn thành 491220
6 Cửu Hanh​ Còn tiếp 4795
7 Yêu Bạch Thái Hoàn thành 214403
8 Tử Trúc Đại Sĩ Còn tiếp 1325
9 Tử Mộc Vạn Quân Hoàn thành 456270
10 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 41012