Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tử Mộc Vạn Quân Còn tiếp 7928
2 Khoái Xan Điếm Hoàn thành 451810
3 Lý Liên Chi Hoàn thành 2192
4 Khoái Xan Điếm Hoàn thành 383782
5 Vô Tội Hoàn thành 324975
6 Hồng Mông Thụ Còn tiếp 264
7 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 1654988
8 Thiên Sầu Hoàn thành 603906
9 Deathstate Hoàn thành 53880
10 Yên Vũ Giang Nam Còn tiếp 529