Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Khiêu Vũ Hoàn thành 423092
2 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 414259
3 Xấu Tới Linh Hồn Hoàn thành 348636
4 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 3382116
5 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 522014
6 Thần Đông Hoàn thành 71367
7 Nhĩ Căn Hoàn thành 983214
8 Cổ Chân Nhân Hoàn thành 490391
9 Khiêu Vũ Hoàn thành 206709
10 Khoái Xan Điếm Còn tiếp 285644