Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Huyền Vũ Hoàn thành 769
2 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 633682
3 Thạch Trư Hoàn thành 68106
4 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 175986
5 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 3805301
6 Thắng Kỷ Hoàn thành 731754
7 Lãm Nguyệt Thu Phong Hoàn thành 730477
8 Hoàng Phủ Kỳ Hoàn thành 177169
9 Ta Là Mặc Thủy Còn tiếp 639521
10 Khô Lâu Tinh Linh Hoàn thành 193367