Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 EK Hoàn thành 1474512
2 Vô Tội Còn tiếp 123260
3 Cửu Đương Gia ​ Hoàn thành 637607
4 Hủ Thi Ngạc Hoàn thành 810936
5 Đình Vũ Hoàn thành 58148
6 Vong Ngữ Còn tiếp 433190
7 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 1102236
8 Tiêu Tiềm Còn tiếp 428
9 Nga Mi Còn tiếp 22803
10 Tiểu Đao Phong Lợi Hoàn thành 710490