Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 7541680
2 Ô Sơn Còn tiếp 4481
3 Xuân Trường Còn tiếp 20712
4 Cóc Lang Thang Hoàn thành 14191
5 Phan Hoàng Qua Hoàn thành 265415
6 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 36499
7 Loạn Thế Cuồng Đao Còn tiếp 48190
8 Nghịch Thương Thiên Hoàn thành 2850949
9 Võng Lạc Kỵ Sĩ Hoàn thành 19107
10 Thuỵ Tỉnh Thỏ Còn tiếp 42309