Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phong Ngự Cửu Thu Hoàn thành 46057
2 Khai Hoang Hoàn thành 728121
3 Ngã Bản Thuần Khiết Hoàn thành 2939865
4 Duy Nhất Thiên Tử Hoàn thành 370632
5 Hoàng Phủ Kỳ Hoàn thành 878186
6 Mộng Nhập Thần Cơ Hoàn thành 939050
7 Tâm Mộng Vô Ngân Hoàn thành 96426
8 Huyết Hồng Còn tiếp 518
9 Thần Đông Còn tiếp 398278
10 Vô Tội Còn tiếp 28596