Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Hạ Nhật Dịch Lãnh Hoàn thành 1871043
2 Quan Kỳ Còn tiếp 287567
3 Phương Tưởng Hoàn thành 923174
4 Xích Tuyết Hoàn thành 45621
5 Ngã Cật Tây Hồng Thị Còn tiếp 599
6 Chung Hee Còn tiếp 3279
7 Thạch Tam Hoàn thành 52502
8 Cô Độc Phiêu Lưu Còn tiếp 16082
9 Mai Can Thái Thiếu Bính Còn tiếp 421986
10 Mộng Nhập Thần Cơ Hoàn thành 1058764