Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Vô Xỉ Đạo Tặc Hoàn thành 211909
2 Y Quan Thắng Tuyết Hoàn thành 751761
3 Đoan Nguyệt Hoàn thành 253832
4 Tàm Kiếm Lý Ngưu Còn tiếp 5829
5 Mạc Mặc Còn tiếp 33846
6 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 1542017
7 Thiên Tàm Thổ Đậu Hoàn thành 4956438
8 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Còn tiếp 69082
9 Thiên Tàm Thổ Đậu Còn tiếp 2940480
10 Nghịch Thương Thiên Hoàn thành 759992