Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Hoàng Hoa Dật Còn tiếp 98512
2 Phong Cuồng Hoàn thành 409366
3 Miêu Nị Hoàn thành 67436
4 Yên Lộ Thương Mang Hoàn thành 239131
5 Na Thì Yên Hoa Còn tiếp 2276
6 Phong Cuồng Hoàn thành 881716
7 Tiểu Tiểu Vũ Hoàn thành 259009
8 Phong Cuồng Còn tiếp 43322
9 Oai Đảo Thần Hoàn thành 121145
10 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 149949