Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phương Tưởng Hoàn thành 141262
2 Phương Tưởng Hoàn thành 89336
3 Đả Nhãn Hoàn thành 303152
4 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 1642747
5 Thương Thiên Bạch Hạc Còn tiếp 1545
6 Hoàng Kim Hải Ngạn Còn tiếp 2406
7 Prologue Còn tiếp 1429
8 Ái Hồi Gia Hoàn thành 81527
9 Đồng Niên Khoái Nhạc Còn tiếp 49251
10 zhttty Hoàn thành 90056