Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tha Khốc Đích Tượng Băng Hoàn thành 142606
2 Canh Tân Hoàn thành 37886
3 Độc Cô Lãnh Giả Hoàn thành 146322
4 Nam Hi​ Còn tiếp 6801
5 Huyền Vũ Hoàn thành 3120713
6 Cổ Long Cương Hoàn thành 14830
7 Vô Danh Hoàn thành 16575
8 Thập Bộ Hành Hoàn thành 601489
9 Nguyễn Đức Lân Còn tiếp 2313
10 Huỳnh Dị Hoàn thành 20799