Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Huỳnh Dị Hoàn thành 105813
2 Canh Tân Hoàn thành 75986
3 Trần Thanh Vân Hoàn thành 917
4 Ngô Biển Quân Hoàn thành 635228
5 Tiểu Long Hoàn thành 41585
6 Giả Kim Dung Hoàn thành 2056
7 Phá Nam Tường Hoàn thành 165295
8 Kim Dung Hoàn thành 17847
9 Vũ Trụ Lãng Tử Hoàn thành 218267
10 Tâm Mộng Vô Ngân Hoàn thành 96426