Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Nguyệt Quan Hoàn thành 95890
2 Miêu Khiêu Hoàn thành 448198
3 Đặc Biệt Bạch Còn tiếp 590
4 EK Hoàn thành 1322804
5 Cổ Chân Nhân Hoàn thành 490391
6 Khiêu Vũ Hoàn thành 206709
7 Tam Nguyệt Mộng Khê Còn tiếp 12544
8 Vô Danh Hoàn thành 31808
9 Cổ Đạo Kinh Hồng Còn tiếp 182848
10 Huyền Vũ Hoàn thành 6492