Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Huyền Vũ Hoàn thành 769
2 Phượng ca Hoàn thành 6427
3 Vũ Nham Hoàn thành 2215662
4 Thiên Thiên Vi Nhất Tiếu Còn tiếp 2321
5 Chúng Thần Hoàn thành 214240
6 Cao Nguyệt Hoàn thành 32191
7 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 3805301
8 Tâm Mộng Vô Ngân Hoàn thành 200097
9 Tri Nhạc Hoàn thành 107829
10 Nga My Hoàn thành 115823