Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tửu Đồ Còn tiếp 132
2 Mặc Vũ Hoàn thành 105113
3 Canh Tân Còn tiếp 267
4 Bất Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 228261
5 Tịch Mịch Kiếm Khách Hoàn thành 16956
6 Mạt Lăng Biệt Tuyết Hoàn thành 751850
7 Fresh Quả Quả Hoàn thành 8884
8 Cao Nguyệt Hoàn thành 10293
9 Cô Đơn Địa Phi Hoàn thành 803556
10 Cây Đậu Gây Họa Hoàn thành 32565