Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Mạo Tự Hữu Tài Hoàn thành 487728
2 Tịch Mịch Kiếm Khách Hoàn thành 91676
3 Thuyết Mộng Thần Hoàn thành 147142
4 Ô Sơn Hoàn thành 1244376
5 Lê Thiên Hoàn thành 881489
6 EK Hoàn thành 1474512
7 Thừa Phong Ngự Kiếm Hoàn thành 83673
8 Vô Tội Còn tiếp 2625
9 Kiếm Du Thái Hư Hoàn thành 3727058
10 Thủy Bình Diện Hoàn thành 350411