Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 1081886
2 Du Tạc Bao Tử Hoàn thành 179024
3 Trần Khổ Hoàn thành 295804
4 Dạ Thủy Hàn Hoàn thành 911289
5 Dạ Sắc Phóng Giả Hoàn thành 171202
6 Mộng Nhập Thần Cơ Hoàn thành 32592
7 Tiêu Đỉnh Còn tiếp 24235
8 Hằng Tâm Hoàn thành 280268
9 Tàn Nguyệt Bi Mộng Hoàn thành 31334
10 Liệp Thương Hoàn thành 496879