Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 1102236
2 Hà Mã Hoàn thành 140579
3 Thần Long Còn tiếp 81242
4 Nga Mi Còn tiếp 22803
5 Tiểu Đao Phong Lợi Hoàn thành 710490
6 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 7541680
7 Cao Thiết Hoàn thành 341605
8 Điên Phong Hoàn thành 3721
9 Ôn Thụy An Hoàn thành 6060
10 Mạc Nghiên Yên Hoàn thành 14016